Az 1956-os Intézet - Oral History Archívum 2015. évi beszámolója

Az  1956-os Intézet - OHA létszáma 2015. december 31-én 11 fő volt.
(2014. szeptember 1-től dr. Keller Márkus kétéves Humboldt-ösztöndíjra Berlinbe utazott, helyettesítését két éves időtartamra – 2015-ben egész éven át – Szegő Iván Miklós látta el.)

Tudományos kutatások
Minősített kutatóink száma:
MTA Doktora: 2
Doktor (PhD, DLA): 3
Doktorandusz (PhD): 2 (abszolutóriummal, várható védés mindkét esetben 2016)

1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány
* Az 1945-ös rendszerváltás megéléstörténete. Résztvevő: valamennyi munkatárs. Felelős vezető és a kötet szerkesztője: Rainer M. János. A kötet Magyarok 1945-ben címmel 2015. december 1-jén megjelent, az 1956-os Intézet Alapítvány kizárólagos támogatásával.
* A www.rev.hu honlapon kéthetente új tartalommal jelent meg a Hungary & Eastern Europe – Sixty years ago – A press review by a Hungarian refugee  (1955-56) tartalomszolgáltatás.
* Kidolgoztuk az Intézet – OHA jubileumi (2016-os) programját és megindítottuk az előkészületi (kutató- ) munkát, valamennyi munkatárs részvételével.

A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány
* 2015. március 1-jétől elérhető a magyar 20. század magántörténelmét bemutató honlap (www.visszaemlekezesek.hu) illetve mobil applikáció, Somlai Katalin főszerkesztésében. A honlap kizárólagosan az 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati eredményei támogatásával készült el.
 
 Egyéni kutatási projektek
* Eörsi László – A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban (Pesterzsébet) – kutatás. A kötet 2015 októberében megjelent az 1956-os Intézet Alapítvány kiadásában, Pesterzsébet önkormányzata és az ÁBTL támogatásával.
* Kőrösi Zsuzsanna – 1945 az OHA visszaemlékezéseiben – kutatás; az összeállítás megjelent 2015 decemberében a Magyarok 1945-ben c. kötetben.
* Lénárt András – Azok a hatvanas évek! Zsidók, nyilasok, holokauszt a magyar nyilvánosságban kutatás. Egy fejezet megjelent a Magyarok 1945-ben c. kötetben, egy előadás elhangzott az OSZK 2015. évi tudományos konferenciáján a Hatalom és társadalom: Diskurzusaik a 20. század második felében Magyarországon c. panelben.
* Rainer M. János – Volt középosztály és szovjet típusú rendszer (katonatisztek) – kutatás. Egy fejezet megjelent a Magyarok 1945-ben c. kötetben, egy előadás elhangzott az OSZK 2015. évi tudományos konferenciáján a Hatalom és társadalom: Diskurzusaik a 20. század második felében Magyarországon c. panelben.
* Sárközy Réka – Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 – kutatás. A könyv kézirata elkészült 2015. december 31-re.
* Somlai Katalin – Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertáció írása. Egy összeállítás megjelent a Magyarok 1945-ben c. kötetben, egy előadás elhangzott az OSZK 2015. évi tudományos konferenciáján a Hatalom és társadalom: Diskurzusaik a 20. század második felében Magyarországon c. panelben.
* Szegő Iván Miklós – Búvópatakok – OHA  interjúprogram elemzése + doktori (PhD) disszertáció írása. Egy fejezet megjelent a Magyarok 1945-ben c. kötetben, egy előadás elhangzott az OSZK 2015. évi tudományos konferenciáján a Hatalom és társadalom: Diskurzusaik a 20. század második felében Magyarországon c. panelben.
* Tabajdi Gábor – Kereszténydemokraták a Kádár-korszakban – kutatás és tanulmány megírása. Egy fejezet megjelent a Magyarok 1945-ben c. kötetben, egy előadás elhangzott az OSZK 2015. évi tudományos konferenciáján a Hatalom és társadalom: Diskurzusaik a 20. század második felében Magyarországon c. panelben. Önálló kötete jelent meg a Jaffa Kiadónál.
* Ungváry Krisztián – A hírszerzés és kémelhárítás Magyarországon 1945-1990; Nyilas elitek sorsa 1945 után  – kutatás. Egy fejezet megjelent a Magyarok 1945-ben c. kötetben, egy előadás elhangzott az OSZK 2015. évi tudományos konferenciáján a Hatalom és társadalom: Diskurzusaik a 20. század második felében Magyarországon c. panelben. Önálló kötete jelent meg az Osiris Kiadónál.

Egyéni írásos publikációk száma: 53 db (ebből idegen nyelvű 6)
tudományos előadások száma 51 db, ebből tudományos konferencián 16 db.
Oktatói tevékenység: 2 fő
* Rainer M. János (EKF)
* Sárközy Réka (PPKE, SZFE)

Külföldi kutatóutak
* Franciaországi magyar emigráció életút-interjúk, 3. ütem (Somlai Katalin 2 hónap Klebelsberg Kunó Ösztöndíj

Erasmus program-ban való részvétel, intézményben fogadott diákok száma
* 1 fő külföldi

Pályázatok
* Részvétel az OSZK Európai Unió Horizon 2020 Reflective Societies 5 Heritage of War pályázatban (a konzorcium nem nyert támogatást)

2015. évben megjelent intézményi kiadványok
* Rainer M. János (szerk.) Magyarok 1945-ben. 1956-os Intézet Évkönyv, XXI. 2015. 302 old.
* Eörsi László – A pesterzsébeti fegyveres ellenállás, 1956
* www.rev.hu honlap, szerk. Topits Judit
* www.visszaemlekezesek.hu, főszerk. Somlai Katalin
* 9 db digitalizált intézeti kiadvány a www.rev.hu elektronikus könyvtárában

Fontosabb konferenciák, szimpozionok
* Részvétel az OSZK éves tudományos konferenciáján Hatalom és társadalom: Diskurzusaik a 20. század második felében Magyarországon c. panellel (hét fő előadó + Standeisky Éva, az 1956-os Intézet volt főmunkatársa)
* A Búvópatakok-projekt 2012–15. évi eredményeinek bemutatása az 1956-os Intézet Alapítvány 2015. márciusi rendezvényén.

Gyűjteményfejlesztés
* Az OHA gyűjteménye 19 db interjúval gyarapodott 2015-ben (8 db interjú készült a Búvópatakok - oral history programban, 10 db A franciaországi magyar emigráció programban). A 2014. évben készült, még le nem írt interjúk leíratása – 1956-os Intézet Alapítvány anyagi támogatásával – elkészült (12 db interjú).

Állományvédelem
* Az OHA gyűjtemény szöveg- és hangdigitalizálása folytatódott, 243 interjú (2426 audiokazetta-oldal) digitalizálása készült el.

Tájékoztatás, szakértői munka
* Biztosítottuk az OHA és a szakkönyvtár hozzáférhetőségét a kutatók számára heti négy napon át. Az OHA gyűjteményében 52 fő kutató 247 interjút kért ki. A szakkönyvtárban 29 fő 311 kötetet illetve kézirattári egységet kutatott.

Budapest, 2016. január 11.                                                                         Rainer M. János ov.

 

Mellékletek:

1. sz. melléklet - Az intézeti internetes honlap látogatottsága, 2012–2015. évben
(Medián webaudit alapján)

2. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2015. évi publikációi (egyes esetekben a késedelmes megjelenés miatt a dátum előző évi - minden esetben csak a ténylegesen 2015-ben megjelent munkákat tüntettük fel!)

3. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2015. évi tudományos konferenciaszereplései és előadásai (az ünnepi megemlékezések és médiaszereplések a listába nem kerültek be)