___AZ 1956-OS INTÉZET 2007. ÉVI KUTATÁSI TERVEI___Vissza

1. 2007-ben az Intézet előtt három fő feladat áll:
a. Számba venni és értékelni a 2006-os jubileumi év tudományos eredményeit,
b. Folytatni a mindazokat a kutatásokat és programokat, amelyek részben 2006-ban is folytatódtak, részben átmenetileg szüneteltek az évforduló rendkívüli követelményei miatt,
c. Előkészíteni, megvitatni, esetlegesen pályáztatni és megkezdeni a következő három-négy évi munkának keretet adó intézeti kutatási projektet. Ennek előzetes megbeszélései a múlt év végén indultak, s e sorok írásakor is folynak. Előreláthatóan az egész második világháború utáni korszakot, esetleg csak az 1956-1989 közötti időszakot egyetlen tudományos probléma mentén vizsgáló programot készítünk.
2007-ben anyagi helyzetünk várhatóan kedvezőtlenebb lesz, mint 2006-ben. Központi állami költségvetési támogatásunk 160 millió Ft-ra csökkent. A fővárosi támogatás bizonytalan. Számítunk ugyan különféle pályázatokon való részvételre, de nyilvánvalóan ezek optimális esetben is elmaradnak a jubileumi évben rendelkezésre álló lehetőségektől. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy 2007 sok szempontból a szellemi feltöltődés, a kutatás éve lesz. A tavalyinál jóval kevesebb kiadványt tervezünk. Sárközy Réka szülési szabadsága miatt a dokumentumfilmgyártás átmenetileg szünetel. Nemzetközi kapcsolataink ápolására és fenntartására törekszünk (a jubileumi év jóvoltából ezek száma jelentősen megnőtt), de biztosan kevesebb konferencián kell részt vennünk. Számítógépparkunkat és informatikai berendezéseinket a 2006. évi fejlesztések eredményeképpen idén nem kell nagyobb mértékben megújítanunk. Munkatársaink létszámának növelését nem tervezzük. Az Akadémiai Kutatóhely három állandó munkatársa az MTA PTI állományában, de Intézetünkhöz kihelyezve folytatja munkáját 2007-től.
2. Ez évben csupán néhány nyomtatott kiadványt tervezünk. Tematikai szempontból természetesen mégis sokszínűbbek, mint a 2006-osok, amikor szinte valamennyi kiadvány a forradalomról szólt. A szűkösebb időkben felértékelődik az intézeti honlap, amelyen viszonylag gyorsan és olcsón lehet új tartalmakat eljuttatni egy mindinkább bővülő felhasználói réteghez.
3. Az egyéni kutatások 2007-ben részben továbbra is az 1956-os forradalom történetére összpontosítanak. Szakolczai Attila a magyar forradalom történetéről ír nagymonográfiát. Eörsi László a budapesti VII. kerületi felkelőkről és az egyetemi nemzetőrségekről szóló kutatáson dolgozik. Standeisky Éva év végére befejezi A szabadság megtapasztalása - a nép az 1956-os magyar forradalomban című monográfiáját.
Germuska Pál befejezi a magyarországi hadiiparról szóló monográfiáját, amely az év végére meg is jelenhet. Új kutatási témába kezd Tischler János, míg Békés Csaba folytatja Magyarország a hidegháborúban című könyvének anyaggyűjtését. ill. részben megírását. Lénárt András és Keller Márkus befejezik doktori (PhD) disszertációjukat és a kész kéziratot az évégén munkahelyi vitára bocsátják. Két világháború közötti kutatási témán dolgozik Ungváry Krisztián, monográfiát készít a magyarországi állambiztonsági szervek 1945–89 közötti történetéről. Valuch Tibor a hétköznapi élet 1945 utáni történetéről szóló nagymonográfiáját dolgozik, amelyet tervei szerint MTA doktori disszertációként is benyújt. Rainer M. János tovább dolgozik a keresztény középosztály 1945 utáni történetéről szóló kötetén. Négy munkatársunk folytat az év folyamán doktori tanulmányokat, valamennyi a disszertáció megírásának szakaszában.
4. Az OHA-ban folytatódik a „Repatriáltak” és a „Másik Magyarország” című interjú- illetve interjúfeldolgozási program. Utóbbi programhoz levéltári kutatás, fotógyűjtés, tanulmányok készítése. Az Archívum munkatársai megkezdik a folyamatban lévő projektek eredményeinek közlését, valamint a 2008-hoz, illetve 2009-hez kapcsolódó további interjú-válogatások előkészítését.
5. 2007-ben az adatbázis-alapra helyezett és valódi portállá fejlesztett intézeti honlapon új tartalomszolgáltatásokat tervezünk, és mód nyílik néhány elmaradt 1956-os tárgyú tartalom feltételére (a forradalom kronológiája, összesített bibliográfia, okmánytár). Megkezdődik egy 1989-cel kapcsolatos multimédia szolgáltatás előkészítése, Kenedi János, Rainer M. János és Topits Judit összeállításában. 
6. 2007. évi kiadási programunkban a következő kiadványok szerepelnek:
6.1. Könyvek
6. 1. 1. Litván György emlékére - válogatott tanulmányi és publicisztikai írásai (Osirissel közösen)
6. 1. 2. Évkönyv 2006/2007 – 1956 hatása a szovjet rendszer országaira (A 2006-os szeptemberi konferencia szövegei magyar nyelven
6. 1. 3. 1956 hatása a szovjet rendszer országaira (A 2006-os szeptemberi konferencia szövegei angol nyelven) (ÁBTL-lel közösen)
6. 1. 4. 1956 - új megközelítések (az évforduló évének legfontosabb tanulmány-szövegei, szerk. Gyáni Gábor – Rainer M. János)
6. 1. 5. Germuska Pál: Ballasztból húzóágazat - magyar hadiipar (monográfia)
6. 1. 6. Rainer M. János: Antall József az állambiztonság hálójában
A 6. 1. 3. az ÁBTL-lel folytatott tárgyalásoktól, illetve esetleg más kiadó bekapcsolódásától függ!
6.2. Internetes tartalomszolgáltatások
6. 2. 1. Összeállítás az intézet 2006-os tevékenységéről
6. 2. 2. Szemle - az évfordulóra megjelent művek kritikai áttekintése
6. 2. 3. A magyar forradalom okmánytára (szerk. Tischler János)
6. 2. 4. A magyar forradalom kronológiája
6. 2. 5. A magyar forradalom a világsajtóban (angol nyelven)
6. 2. 6. Válogatás 1956-os naplókból (szerk. Molnár Adrienne)
Megjelenik Rainer M. János: Nagy Imre. Rövid életrajz című könyvének angol fordítása.
7. Nemzetközi konferenciát 2007-ben nem tervezünk. Júniusban a Nagy Imre Alapítvánnyal közösen konferenciát rendezünk az 1956-os munkástanácsok történetéről. Tárgyalunk az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával egy a 2006-os év tudományos hozadékát feldolgozó műhelykonferencia közös rendezéséről, várhatóan 2007 őszi időpontban. Ugyancsak gondolkozunk egy 1945–89 közötti korszak fogalmi problémáiról szóló műhelykonferencia rendezéséről, amely többéves intézeti projektünk bevezetését szolgálná.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. március 19. szerda

Keresés a honlapon