___AZ 1956-OS INTÉZET 2008. ÉVI TERVEI___Vissza

1. 2008-ban az Intézet fő feladatát - az 1956-tal kapcsolatos kutatások mellett - az új intézeti projekt (A Kádár-rendszer, mint a szovjet típusú rendszerek posztsztálini változata) képezi. A projekt első fázisában elkészült historiográfiai dolgozatokat március végén workshopon vitatjuk meg. Feltehetően ezekből állítjuk össze a 2008. évi Évkönyvet. A historiográfiai szakaszt feltehetően egy hasonlóan egyéni feladatterven alapuló módszertani szakasz követi 2008-ban, ami után számbavesszük az addigi eredményeket és megkezdődnek az egyéni vagy csoportos alprojektek. Ezeknek az indulása 2008 őszére várható. Feltételezzük, hogy az első szakaszban felvetett analitikus kutatási kulcsfogalmak ebben az évben finomodnak, illetve, hogy a projekt valamilyen egységes módszertant választ majd (az eddigiekben a mikrotörténelmi módszer iránt mutatkozott az legnagyobb érdeklődés), továbbá, hogy a résztvevők köre kibővül néhány külső kutatóval, egyes intézeti munkatársak pedig nem feltétlenül vesznek részt a projekt harmadik és további fázisaiban. Az egyéni kutatási programok 2008-ban is folytatódnak.
2008-ban anyagi helyzetünk várhatóan némileg kedvezőtlenebb lesz, mint 2007-ben. Központi állami költségvetési támogatásunk változására nem lehet számítani. A fővárosi támogatás bizonytalan. Nyilvánvalóan részt veszünk különféle pályázatokon, de ezek a lehetőségek is csökkenő tendenciát mutatnak. A 2007-es szellemi feltöltődés, a nyugodtabb és elmélyültebb kutatás eredményei valószínűleg már 2008-ban megmutatkoznak. Az ideinél valamivel több kiadványt tervezünk. Nemzetközi kapcsolatainkat elsősorban külföldi konferenciákon való részvételekkel próbáljuk ápolni és fenntartani. Számítógépparkunkat és informatikai berendezéseinket szinten tartjuk. Kívánatos lenne munkatársaink létszámát egy-két fővel emelni, de erre legfeljebb az év második felében, idei gazdálkodásunk tendenciáinak és jövő évi kilátásainknak ismeretében kerülhet sor, pályázati formában.

2. 2008-ban tervezett kiadványainkat elsősorban néhány munkatársunk hosszabb ideje folytatott egyéni kutatásai fémjelzik majd. Tematikai szempontból tehát mind 2006-nál, mind 2007-nél sokszínűbb kiadási évünk lesz. Az intézeti honlapra újabb tartalomfejlesztések kerülnek, de még mindig lesznek feladatok a 2006-2007-es években végrehajtott változtatások nyomán (korrekciók, frissítések stb.)

3. Az egyéni kutatások 2008-ban részben továbbra is az 1956-os forradalom történetére összpontosítanak. Szakolczai Attila a Köztársaság téri eseményekről készít PhD értekezést, és folytatja a magyar forradalom történetéről írandó nagymonográfiája munkálatait. Eörsi László a budapesti VII. kerületi felkelőkről és az egyetemi nemzetőrségekről szóló kutatáson dolgozik. Standeisky Éva év végére befejezi A szabadság megtapasztalása - a nép az 1956-os magyar forradalomban című monográfiáját.
Germuska Pál befejezi a magyarországi hadiiparról szóló monográfiáját, amely az év végére meg is jelenhet. Új, Kádár-kori kutatási témába kezd Tischler János, míg Békés Csaba folytatja Magyarország hidegháborús történetének feldolgozását. Lénárt András és Keller Márkus befejezik doktori (PhD) disszertációjukat és a kész kézirat az év első felében munkahelyi vitára kerül. Ungváry Krisztián állambiztonság történeti monográfiája második kötetén dolgozik. Valuch Tibor a polgárság XX. századi sorsát családtörténeteken, magántörténelem szempontjai felől megközelítő új kutatásba kezd. Rainer M. János befejezi Antall Józsefről szóló kötetét, és rövid összefoglalót ír a Kádár-korszakról. Öt munkatársunk folytat az év folyamán doktori tanulmányokat, ebből remélhetőleg két vagy három disszertáció az év folyamán elkészül.

4. Az OHA-ban Kőrösi Zsuzsanna megkezdi a "Repatriáltak" c. kutatás elemző feldolgozását. Folytatódik a "Másik Magyarország" című interjú- illetve interjúfeldolgozási program. Az Archívum munkatársai megkezdik a folyamatban lévő projektek eredményeinek közlését. Interjúválogatás készül az 1989. június 16-ról szóló tartalomfejlesztéshez, Molnár Adrienne pedig tovább dolgozik az "Rendszerváltás emlékezete" című interjú-összeállításon. Az interjúkészítés fő iránya a nyolcvanas évek gazdasági vezető interjúihoz kapcsolódó "követő interjúk" készítése.

5. Az intézeti honlapra új tartalomszolgáltatásokat tervezünk, melyek egy része régi adósság: az 1956-os forradalom kronológiája, illetve okmánytára. Felkerül a fotográfus életutak/életművek szolgáltatás első üteme. Tovább folytatódik az "1989. június 16. Egy nap anatómiája" című multimédia tartalomszolgáltatás elkészítése Kenedi János, Rainer M. János és Topits Judit összeállításában. 

6. A könyvtárban tematikus bibliográfia készül A Kádár-rendszer, mint a szovjet típusú rendszerek posztsztálini változata című összintézeti projekthez, az 1989-es tartalomszolgáltatáshoz, és a Másik Magyarország OHA-projekthez.

7. 2007. évi kiadási programunkban a következő kiadványok szerepelnek:
7.1. Könyvek
a. Litván György: Maradjunk a tényeknél. Történeti-politikai írások. Vál. Litvánné Gál Éva - Kende Péter, nyomdakész, bemutató 2008. febr. végén.
b. Kovács Éva (szerk): Tükörszilánkok. A Kádár-korszak kommunikatív emlékezete tanulmánygyűjtemény (ELTE TÁTK Szociológiai Intézettel közös kiadv.) Kézirat kész, megjelenés az első félévben.
c. Ungváry Krisztián - Tabajdi Gábor: Állambiztonság és politika. (Corvina Kiadóval közös kiadv.) Kézirat kész, megjelenés az első félévben várható.
d. Dornbach Alajos - Kende Péter - Somlai Katalin - Rainer M. János (szerk.) A Nagy Imre-per. (Nagy Imre Alapítvánnyal közös kiadv.) kézirat 2008. ápr. 30-ra kész, megjelenés jún. 16.
e. Germuska Pál: Ballasztból húzóágazat. A magyar hadiipar (monográfia). Megjelenés az év végéig.
f. Rainer M. János: Antall József és a zsaruk. Egy korszak patológiájához (monográfia). Kézirat elkészülte 2008. februárra várható. Megjelenés az év végéig.
g. Évkönyv XV. A Kádár-rendszer, mint a szovjet típusú rendszerek posztsztálini változata 1. Historiográfia. Megjelenés 2008. decemberben.
h. Valuch Tibor: Magyar hétköznapok - a mindennapi élet változásának néhány jellegzetessége Magyarországon a szocialista korszakban. Monográfia, esetleges megjelenése az évégére várható (Corvina Kiadóval közös kiadásban).
7.2. Tartalomfejlesztések
a. Danó Orsolya (főszerk): Fotográfus életművek/életútinterjúk. Multimédia internetes tartalomszolgáltatás. Első ütem kész, elérés az első negyedévre várható.
b. Már húsz éve...?! Magyar rendszerváltás, magyar demokrácia. Események és szereplők Nagy Piroska fotóin. Folytatásos képi tartalomszolgáltatás a rendszerváltás eseményeiről. Első rész elérhetősége 2008. március 15. körül várható.

8. Nemzetközi konferenciát 2008-ban nem tervezünk, de tárgyalunk arról, hogy rendezőként bekapcsolódnánk egy Csehországban tartandó nemzetközi konferencia munkálataiba, amely 1968-ról szólna (javasolt blokkunk: Felülről kezdeményezett reformok és recepcióik, esetleg A magyar reform 1968-ban. Az összintézeti projekt keretében az év folyamán két workshopot tartunk (március, november), historiográfiai és módszertani kérdésekről.

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. április 22. kedd

Keresés a honlapon