___EZERKILENCSZÁZÖTVENHAT AZ ÚJABB TÖRTÉNETI IRODALOMBAN. Tanulmányok___Vissza

Szerkesztő: Gyáni Gábor-Rainer M. János


TARTALOM
BEVEZETÉS

HISTORIOGRÁFIA, FOGALMI KÉRDÉSEK
GYÁNI GÁBOR: Forradalom, felkelés, polgárháború. 1956 fogalmi
dilemmái

RIPP ZOLTÁN: Problémák, hiányok és nézetkülönbségek 1956
történetírásában


A FORRADALOM TÁRSADALOMTÖRTÉNETE
MARK PITTAWAY: A magyar forradalom új megközelítésben: az ipari
munkásság, a szocializmus széthullása és rekonstrukciója, 1953-1958

VAJDA ZSUZSANNA-EÖRSI LÁSZLÓ: "Szent suhancok": az 1956-os
felkelés résztvevoi

GYÁNI GÁBOR: A forradalom társadalomtörténeti paradoxonjai


A FORRADALMI MOBILIZÁCIÓ
RAINER M. JÁNOS: Állami eroszak és ellenállás Magyarországon
1956 elott

HORVÁTH SÁNDOR: Kollektív eroszak és városi térhasználat 1956-ban

STANDEISKY ÉVA: Érzelem és értelem az 1956-os forradalomban

TÓTH ÁGNES: Vádlottak-vádak-ítéletek Bács-Kiskun megyében
1956 után


A FORRADALOM SZIMBÓLUM- ÉS ESZMETÖRTÉNETE
169 STANDEISKY ÉVA: Eszmék az 1956-os forradalomban

RÉVÉSZ SÁNDOR: Kommunisták a forradalomban

STANDEISKY ÉVA: Követett és elvetett múlt az 1956-os forradalomban

GYARMATI GYÖRGY: Kossuth-címeres forradalom 1956-ban


A MAGYAR ÖTVENHAT ÉS A VILÁG
DAVID HOLLOWAY-VICTOR MCFARLAND: Az 1956-os magyar forradalom
a hidegháborús katonai konfrontáció kontextusában

GÜNTER BISCHOF: Ebéd utáni szunyókálás: Eisenhower és az 1956-os
magyar válság

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN: 1956 nem hivatalos visszhangja a Szovjetunióban


A FORRADALOM REPREZENTÁCIÓJA
P. MÜLLER PÉTER: 1956 újraértelmezései a Kádár-korszak drámáiban
és színpadán

THOMAS COOPER: Az ábrázolásmód rekonstruálása: az 1956-os
események és az irodalom

BOROS GÉZA: Eltemetett képek. Fotóhasználat az 1956-os forradalom
emlékkultuszában

RADNÓTI SÁNDOR: A sokaság drámája. Megjegyzések Papp András
és Térey János színmuvéhez, kitekintéssel és visszatekintéssel


A FORRADALOM EMLÉKEZETE
VAJDA JÚLIA: 1956 - ahogy azt a soá túléloi elbeszélik

TÓTH ESZTER ZSÓFIA: Munkások és munkásnok ötvenhatos megéléstörténetei

Recenziók

Szerkesztő: Gyáni Gábor-Rainer M. János


TARTALOM
BEVEZETÉS

HISTORIOGRÁFIA, FOGALMI KÉRDÉSEK
GYÁNI GÁBOR: Forradalom, felkelés, polgárháború. 1956 fogalmi
dilemmái

RIPP ZOLTÁN: Problémák, hiányok és nézetkülönbségek 1956
történetírásában


A FORRADALOM TÁRSADALOMTÖRTÉNETE
MARK PITTAWAY: A magyar forradalom új megközelítésben: az ipari
munkásság, a szocializmus széthullása és rekonstrukciója, 1953–1958

VAJDA ZSUZSANNA-EÖRSI LÁSZLÓ: „Szent suhancok”: az 1956-os
felkelés résztvevoi

GYÁNI GÁBOR: A forradalom társadalomtörténeti paradoxonjai


A FORRADALMI MOBILIZÁCIÓ
RAINER M. JÁNOS: Állami eroszak és ellenállás Magyarországon
1956 előtt

HORVÁTH SÁNDOR: Kollektív erőszak és városi térhasználat 1956-ban

STANDEISKY ÉVA: Érzelem és értelem az 1956-os forradalomban

TÓTH ÁGNES: Vádlottak–vádak–ítéletek Bács-Kiskun megyében
1956 után


A FORRADALOM SZIMBÓLUM- ÉS ESZMETÖRTÉNETE
STANDEISKY ÉVA: Eszmék az 1956-os forradalomban

RÉVÉSZ SÁNDOR: Kommunisták a forradalomban

STANDEISKY ÉVA: Követett és elvetett múlt az 1956-os forradalomban

GYARMATI GYÖRGY: Kossuth-címeres forradalom 1956-ban


A MAGYAR ÖTVENHAT ÉS A VILÁG
DAVID HOLLOWAY-VICTOR MCFARLAND: Az 1956-os magyar forradalom
a hidegháborús katonai konfrontáció kontextusában

GÜNTER BISCHOF: Ebéd utáni szunyókálás: Eisenhower és az 1956-os
magyar válság

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN: 1956 nem hivatalos visszhangja a Szovjetunióban


A FORRADALOM REPREZENTÁCIÓJA
P. MÜLLER PÉTER: 1956 újraértelmezései a Kádár-korszak drámáiban
és színpadán

THOMAS COOPER: Az ábrázolásmód rekonstruálása: az 1956-os
események és az irodalom

BOROS GÉZA: Eltemetett képek. Fotóhasználat az 1956-os forradalom
emlékkultuszában

RADNÓTI SÁNDOR: A sokaság drámája. Megjegyzések Papp András
és Térey János színművéhez, kitekintéssel és visszatekintéssel


A FORRADALOM EMLÉKEZETE
VAJDA JÚLIA: 1956 - ahogy azt a soá túlélői elbeszélik

TÓTH ESZTER ZSÓFIA: Munkások és munkásnők ötvenhatos megéléstörténetei


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. július 14. hétfő

Keresés a honlapon