___Keller Márkus: A tanárok helye___Vissza

Recenziók

A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. század második felében, magyar-porosz összehasonlításban
L'Harmattan Kiadó, 2010


Kutatásunk eredményei cáfolják a nemzetközi szakirodalom néhány máig közkeletű megállapítását a magyarországi (és általában a kelet-közép-európai) professzionalizációról és modernizációról. Egyrészt csak nagyon korlátozottan beszélhetünk megkésettségről, ha a folyamatok magyarországi menetét vizsgáljuk, másrészt az is világos, hogy a tárgyalt összehasonlításban nem érvényes a backwardness-tézis másik alapgondolata sem, miszerint a kontinentális Európa professzionalizációs folyamatai a temporális különbségektől eltekintve azonosak. A magyarországi középiskolai tanárok professzionalizációja nem volt sem gyorsabb, sem lassúbb, sem jobb, sem rosszabb, mint poroszországi társaiké, a közel azonos alapokról indulva egyszerűen más irányt vett.

Úgy tűnik tehát, hogy a 19. század második felére a körülmények összjátékának köszönhetően Magyarországon a középiskolai tanársággal létrejött egy olyan modern értelmiségi csoport, melynek énképében és egyesületi (közösségi) fellépésében az állam mellett a saját szaktudására épülő autonómia és függetlenség is fontos szerepet játszott, és ennek mértéke lényegesen különbözött poroszországi társaiétól. Az eredmény érdekességét csak fokozza, hogy az államtól való függetlenségét hangsúlyozó és gyakorló magyarországi tanárság az állam modernizáló szándékának és lépéseinek köszönhette létrejöttét.

 

TARTALOM

Előszó
Bevezetés

MÓDSZERTANI MEGGONDOLÁSOK – KONCEPTUALIZÁCIÓ
A professzionalizációs elméletek a szociológiában
A professzionalizáció mint paradigma a német és a magyar történettudományban
Fogalmak és határaik – az értelmiség és a Bildungsbürgertum fogalmának összehasonlító vizsgálata
Az értelmiség fogalma és a magyar történettudomány
A Bildungsbürgertum fogalmának tündökléséről és bukásáról
Az összehasonlító történetírói módszer és annak diskurzusai
Források, időbeli keretek és az összehasonlító módszerből fakadó kérdések a jelen kutatás számára

AZ ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETEK MEGALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS POROSZORSZÁGBAN
A középiskola és a középiskolai tanárok Magyarországon és Poroszországban az 1870-es évekig
Egyesületek alakulása
Szövetséges és ellenfél – az állam és a tanáregyesületek viszonya
Tézisek és magyarázatok

A KÖZÉPISKOLAI TANÁROK ÉNKÉPE
A szakértői szerep felé – a magyarországi középiskolai tanárság
Az állam közelében – a poroszországi középiskolai tanárok
Tézisek és magyarázatok

A TANÁROK ÉS AZ ÁLLAM
Magyarország

Szakmai terepen – a tantervek és a tanári képesítés
Szakmai autonómia – a munkahelyi struktúrák
Jogok és kötelességek, anyagi megbecsültség - a szolgálati szabályzat
A középiskolai törvény
 
Poroszország
A középiskolai oktatás törvényi-rendeleti kereteinek alakulása
Tanárképzés és tanári vizsga
Anyagi megbecsültség, hivatali rang
Szakmai autonómia – a munkahelyi struktúrák
Összehasonlítás


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2011. február 9. szerda

Keresés a honlapon