___AZ 1956-OS FORRADALOM VISSZHANGJA A SZOVJET TÖMB ORSZÁGAIBAN___Vissza

Az 1956-os Intézet és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által 2006. szeptember 22–23-án rendezett azonos című nemzetközi konferencia előadásainak szerkesztett változata.
Társkiadó: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Szerkesztő: Rainer M. János és Somlai Katalin

Bevezetés
TÁRSADALMI REAKCIÓK
ALEKSZANDR SZTIKALIN: Az 1956-os magyar forradalom hatása a szovjet közvéleményre
Új források

JURAJ MARUŠIAK: Az 1956-os magyar forradalom és a "lengyel október" szlovákiai fogadtatásának összehasonlítása

MIHAELA SITARIU: Temesvár, 1956. október 30-31.
Egy diákmozgalom okai és következményei

SZENTESI RENÁTA: Az 1956-os magyar forradalom visszhangja a keletnémet értelmiség körében

OLDŘICH TŮMA:A magyar forradalom hatása Csehszlovákiára, 1956-1968

MURBER IBOLYA: 1956 és Ausztria

A POLITIKAI ELITEK ÉS A TÁRSADALMAK
SEN CSE-HUA: Mao Ce-tung szerepe a katonai beavatkozásról hozott szovjet döntésben

DOMINIKA RAFALSKA-KUŚ: A két október A magyar és a lengyel forradalom az ötvenes évek lengyel sajtójában

KATARINA KOVAČEVIĆ: A menekültkérdés Jugoszláviában

VÁMOS PÉTER: A magyar forradalom szerepe a Kínai Kommunista Párt politikájában

DRAGOŞ PETRESCU: 1956 mint identitásformáló tapasztalat
A román kommunisták esete

A. SAJTI ENIKŐ: Ötvenhatos menekültek Jugoszláviában
A magyar–jugoszláv hazatelepítési bizottságok tevékenysége 1956–1957-ben


A HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK ÉS MAGYARORSZÁG FORRADALMA
STEFANO BOTTONI: Emlékezés, feltárás, értelmezés
Szubjektív elemzés a romániai 1956-os kutatás állásáról

SIMON ATTILA: Az 1956-os forradalom visszhangja a szlovákiai magyarok között
TÓTH ISTVÁN: 1956 Kárpátalján
Hatások, következmények, tanulságok

VÁRADI NATÁLIA: Az 1956-os forradalom kárpátaljai eseményei

DÁVID GYULA: Az elhúzódó retorzió típusai és nagyságrendje Romániában az 1956-os forradalom leverése után

TÖRTÉNETI FORRÁSOK ÉS TÖRTÉNETI EMLÉKEZETEK
IOANA BOCA: Az 1956-os magyar forradalom utáni Románia A román hatóságok fellépése a diáktüntetésekkel szemben

PÁL-ANTAL SÁNDOR: Az államhatalmi retorzió feltárásának kutatás-módszertani problémái

ŁUKASZ KAMIŃSKI: Az 1956-os magyar forradalom a lengyel titkosszolgálatok levéltárában

BUKOVSZKY LÁSZLÓ: Október szlovákiai recepciójának tükröződése a (cseh)szlovák állambiztonsági iratokban

ÁRPÁD VON KLIMÓ: „17. Juni (1953)” – „1956. október 23.”
Politika és emlékezet Németországban és Magyarországon 1989 előtt

HEINO NYYSSÖNEN: Kádár, Kekkonen és a magyar 1956 emléke Finnországban

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA
2005. július 1.–2007. június 30.

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. december 7. péntek

Keresés a honlapon