___Nagy Imre. Politikai életrajz___Vissza
Rainer M. János könyvéből egy másfajta ember alakja rajzolódik ki, mint amilyennek edig látszott Nagy Imre. nem egy erkölcsi lángoszlop, pláne nem hős. Moszkvából jött sztalinista, aki mindenkor aláveti magát a Párt akratának, taktikázik, megalkuszik, sokszor meg is alázzák, néha maga is megalázkodik. A magyar nyelvben pejoratív akusztikájú kifejezés az együgyû. Nem így érte, hogy Nagy Imre egy ügyû ember volt. Igen fiatalon eldöntötte, hogy mit akar megváltoztatni a világban. Megkereste azt a politikai erőt, amley segíteni tudta ebben. Minden mást alárendelt ennek a célnak. Nem harcolt: dolgozott érte. Nem érte el.

Nagy Attila Kristóf egyik írása jut eszembe. Szerepet benne egy elképzelt szobor. A hegyes bajuszkát és cvikkert viselő alak nyújtózkodik labujjhegyen egy almafa alatt, egy almát próbál elérni, a mozdulat azonban elhúzódik, kitolódik a végtelenbe, csak a várakozás marad. És az erőfeszítés. Mit is kezdhetne az almával, ha elérné, egy almával egy bronzszobor.

Bodor Béla, Élet és Irodalom, 1996. október 11.


Rainer M. János volt az, aki a 80-as évek közepén elsőként kutatta fel, és - Fényes Elek álnéven - elsőként publikálta az 1956-ban kivégzettek névsorát. A mártír miniszterelnök életével öt éve foglalkozik. Mostani munkájában részletesen végigkíséri Nagy Imre életének minden állomását. Írja: politikusként a leghálátlanabb szerepet kapta: rá bízták a földosztást, mert kellően jelentéktelen volt ahhoz, hogy időben félre lehessen állítani. És valóban: hiányzott belőle Gerő aszkétizmusa, Révay inkvizítorsága, Rákosi ravaszsága. Egyszerû, szeretetre méltó, komótos, sőt sokszor komikus figura volt. A róla szóló életrajzi mû még torzó: a második rész az 1953-tól 1958-ig tartó időszakot és a Nagy Imre-jelenség utóéletét mutatja be.

Somogyi Hírlap, 1996. június 25.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon