___SÁRKÖZY RÉKA: ELBESZÉLT MÚLTJAINK. A magyar történelmi dokumentumfilm útja___Vissza

Fényképek, tudósítások a bemutatóról
Recenziók

1956-os Intézet–L'Harmattan Kiadó, 2011

TARTALOM

ELŐSZÓ

BEVEZETÉS
Dokumentumfilm-tipológia az angolszász országokban
Történeti tipológia
A társadalmi szerepvállalás történeti változatai
Tematikus felosztás: Aufderheide
Mit jelent a történelmi dokumentumfilm Magyarországon?

POSZTMODERN TÖRTÉNETÍRÁS FILMEN?
Múlt, történelem, források
Mi a történész feladata?
Lehet-e a film történeti narratíva?
Az emlékezés megjelenítése

A HASZNÁLHATÓ MÚLT FILMJEI – NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS
Kompilációs dokumentumfilmek - archív felvételek
„Beszélő fejek” – az interjú és a dokumentumfilm kapcsolata
A szinkron hangrögzítés kialakulása
A hatvanas évek és a direktfilmezés
A cinéma vérité
A nyolcvanas évek és a video
Átértelmezett történelem, archív felvételek és interjú

A BEFEJEZETLEN MÚLT FILMJEI - TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILM MAGYARORSZÁGON 1988-IG
Film és történelem Magyarországon – a viták tükrében
Intézményi keretek
A dokumentumfilmek alternatív forgalmazási kísérletei 1957–89
A magyar dokumentumfilm az ötvenes-hatvanas években
A Balázs Béla Stúdió innovatív szerepe és a szociografikus dokumentumfilm
Az emlékezet típusú történelmi dokumentumfilm születése
Történelmi ismeretterjesztés a Magyar Televízióban a rendszerváltásig
A nyolcvanas évek történelmi dokumentumfilmjei
Használható vagy befejezetlen múlt?

TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILMEK A RENDSZERVÁLTÁS IDEJÉN 1988–91
Az interjúfilmek aranykora
A Fekete Doboz
A Magyar Televízió
 
ÁLLAMI FILMFINANSZÍROZÁS A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN
Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT)
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
A Magyar Történelmi Film Alapítvány (MTFA)
A Magyar Mozgókép Alapítvány (MMA, MMKA)
A Mafilm helyzete a rendszerváltás után
Filmgyártó vállalkozások
Magyar Televízió, Duna TV
Egy korszak lezárul: a 2010-es év

TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILMEK, 1992–2006 VÁLSÁGTÜNETEK ÉS OKAIK
Formai kiüresedés
A filmek tartalmi megoszlása
1956 filmes elbeszélése
A hatvanas–hetvenes évek feldolgozásának első példái
Hiányérzet

TÖRTÉNELEM ÉS DOKUMENTUMFILM MA
Esettanulmány: IDFA 2009–10
A magyar történelmi dokumentumfilm napjainkban 2007–10

ÖSSZEGZÉS
HIVATKOZÁSOK

FÜGGELÉK
I. Forrásértékű felvételek a Magyar Televízió Napzárta (1989–91) című műsorában. Válogatott filmográfia
II. A szövegben szereplő nem magyar történelmi témájú ismeretterjesztő és dokumentumfilmek
III. Az 1982–2010 között készült történelmi tárgyú portré- és dokumentumfilmek. Válogatott filmográfia

GALÉRIA
NÉVMUTATÓ


ELŐSZÓ

Könyvem előkészítése nem akkor kezdődött, amikor nekifogtam a szakirodalom áttekintésének, vagy amikor újranéztem a témához kapcsolódó filmeket, próbáltam pótolni a hiányzó műveket.

Valamikor akkor kezdődött, amikor filmeket, tudósításokat kellett gyűjtenem az 1956-os Intézet videoarchívumához, és legtöbbjét még akkor, első sugárzása idején meg is néztem, 1995-től mostanáig. E munka során kezdett foglalkoztatni a történelem filmes elbeszélésének problémája.
 
Az 1956-os Intézet lehetőséget biztosított arra is, hogy a XX. századi magyar történelem néhány epizódjáról és az 1956-os forradalomról saját filmeket gyárthassunk – összesen tizenkettőt. Köszönöm ezt az Intézetnek, továbbá azoknak a rendezőknek is, akikkel az évek során együtt dolgozhattam: Kóthy Juditnak, Méry Zsuzsának, Pataki Évának, Silló Sándornak, Topits Juditnak. A filmek gyártásakor a gyakorlatban szembesültem mindazokkal a problémákkal, anomáliákkal, amelyek a rendszerváltozás utáni dokumentumfilm-gyártást 2010-ig jellemezték. De bármilyen nehéz volt is, beléphettünk a filmkészítés világába, és ehhez a rendszerváltás után pályázati rendszer forrásai biztosították a kereteket: a Magyar Történelmi Film Alapítvány, a Magyar Mozgókép Alapítvány, az ORTT és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai. A munkából nyert tapasztalatok beépültek ebbe a könyvbe. Hálás vagyok ezért, különösen most, mikor a támogatási rendszer már a múlté.

Szeretném megköszönni azoknak, akik elolvasták a kéziratot, és tanácsaikkal segítettek, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája számára írt doktori (DLA) disszertációm alapján könyv készülhessen. Köszönöm Varga Balázs lektor értő olvasását, témavezetőm, Almási Tamás javaslatait, Zalán Vince kritikáját, Gulyás Gyula észrevételeit, Rainer M. János megjegyzéseit, valamint Török Gyöngyvér és Nácsa Klára szöveggondozó munkáját.

Végül szeretném köszönetet mondani a filmeseknek, fotográfusoknak, akik a könyvhöz fényképeiket átadták: Almási Tamás, B. Müller Magda, Böszörményi Zsuzsa, Domokos János,  Elbert Márta, Endrényi Egon, Erdélyi János, Felvégi Andrea, Forgács Péter, Gellér-Varga Zsuzsanna, Gulyás Gyula, Gulyás János, Hegyi Gábor, Kende Tamás, Kékesi Attila, Kincses Réka, Kriza Borbála, Murányi Gábor, Nádasy László, Pál Ödön, Papp Gábor Zsigmond, Pigniczky Réka képeiből válogathattam.
 
Budapest, 2011. október


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2012. október 30. kedd

Keresés a honlapon