___Vademecum - Jelenkortörténet Magyarország___Vissza

Vademecum – Jelenkortörténet Magyarország / Vademecum – Contemporary History Hungary
Vezérfonal az archívumokhoz, kutatási intézményekhez, könyvtárakhoz, egyesületekhez, múzeumokhoz és emlékhelyekhez / A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial
Edited by János M. Rainer, Judit M. Topits, Ulrich Mählert / Szerk. Rainer M. János, M. Topits Judit, Ulrich Mählert
A kiadvány itt letölthető!

Tartalom / Content

Bevezetés / Introduction

 

1 Archívumok / Archives

1.1 Állami archívumok és más központi állami intézmények / State archives and archives of other central institutions of the state

1.2 Regionális állami archívumok / Regional state archives

1.3 Egyházi levéltárak / Church archives

1.4 Politikai pártok, társadalmi szervezetek és más intézmények archívumai / Archives of political parties, social organizations and other institutions

 

2 Kutatási intézmények / Research Institutions

2.1 Egyetemi történettudományi intézetek / University institutes of history

2.2 Akadémiai és azon kívüli intézetek / Institutes under and outside the

Hungarian Academy of Sciences

 

3 Könyvtárak / Libraries

4 Egyesületek, szövetségek, alapítványok / Associations, federations and foundations

5 Múzeumok és emlékhelyek / Museums and places of memorial

6 Internetoldalak a kommunizmus időszakáról Magyarországon / Internet sites on the communist period in Hungary

7 Folyóiratok, időszaki kiadványok / Periodicals and occasional publications

8 Magyarországgal foglalkozó németországi intézmények címjegyzéke / Register of institutions in Germany dealing with Hungary

9 Rövidítések / Abbreviations

10 Személynévmutató / Index of personal names

11 Intézménymutató / Index of institutions

12 Helynévmutató / Index of place names

13 Szerkesztők / The editors

14 Űrlap új bejegyzésekhez / Form for new applicants


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. április 25. szerda

Keresés a honlapon