___Öltöztessük fel az országot! Divat és öltözködés a szocializmusban___Vissza

Szerkesztette: Simonovics Ildikó és Valuch Tibor,
Argumentum Kiadó – Budapesti Történeti Múzeum – 1956-os Intézet, 2009

Tartalom

Előszó

Divat és ideológia
Djurdja Bartlett: Ideológia és viselet – a hivatalos szocialista divat fénykora és hanyatlása
Zsolt Péter: A szocializmus esete a divattal
Zanin Éva: Divat, ideológia, diktatúra
Csipes Antal: Divattervezők képzése Magyarországon 1945–1983 között
Simonovics Ildikó: „Öltöztessük fel az országot!” – avagy divat szocialista módra

Öltözködési és ruházkodási szokások
Valuch Tibor: A városi öltözködés változásai Magyarországon 1945 után
Medvedev Katalin: Divat és bűnözés az ötvenes, hatvanas és hetvenes években Magyarországon
Agárdi Izabella: A „nejlon otthonka” – egy birodalom öröksége
Majtényi György: Hagyomány, protokoll, etikett – az államszocialista elit öltözködése
Tóth Eszter Zsófia: Munkásnők öltözködése a szocialista korszakban
Hammer Ferenc: A farmerviselet a szocialista korszakban Magyarországon 1960–1990
Szapu Magdolna: A fiatalok önazonosító és megkülönböztető jelei, szimbólumai az öltözködésben
Juhász Katalin: A bőre őre – tisztálkodás, szépségápolás falun és városon
az 1960-as, 1970-es években

Kortárs szemmel
F. Dózsa Katalin: Szocialista divat a valóságban, avagy hogyan lehet divatos a pesti nő, ha semmit sem kapni az üzletekben?
Kovács Valéria: A kulisszák mögött – divatélet az 1970-es 1980-as években manöken szemmel
Deés Enikő: Nagyüzem és kreativitás
Vámos Magda: Divatkoordináció – a Magyar Divat Intézet tevékenysége az ötvenes évektől a kilencvenes évekig

 

Előszó
Az utóbbi években örvendetesen gyarapodott azoknak a kutatásoknak és az ezek eredményeit közreadó könyveknek a száma, amelyek a közelmúlt magyar történelmét a mindennapi élet és a társadalmi változások szempontjait előtérbe állítva próbálják meg értelmezni.
A jelen kötetben olvasható tanulmányok is ezt a trendet igyekszenek erősíteni, hiszen kivétel nélkül mindegyikük a szocialista korszak Magyarországának öltözködés- és divattörténetével, illetve e témakör egy-egy részkérdésével foglalkozik.

Az itt közölt írások meglehetősen szerteágazó tematikát ölelnek fel, hiszen a három
fejezetben olvasható közel másfél tucatnyi elemzés, visszaemlékezés többek között a divat és az ideológia viszonyát, a tisztálkodási és öltözködési szokások változását, a munkásnők és az államszocialista elit öltözködését, a korszak divattörténetét, a divat és a bűnözés kapcsolódását vagy az olyan emblematikus ruhadarabok, mint az otthonka vagy a farmernadrág viseletének a történetét tárgyalják.

A kötet szerkesztőinek természetesen nem feladata a különböző – néprajzi, szociológiai, társadalomtörténeti, antropológiai és művészettörténeti – módszertani és elemzési eljárásokat alkalmazó tanulmányok minősítése, de nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy az az olvasó, aki kezébe veszi és elolvassa ezt a kötetet, igen árnyalt képet kaphat a magyarországi szocialista korszak divatjáról és öltözködéséről. Ehhez a tudományos szakszerűségre épülő tanulmányok mellett a kötet harmadik fejezetében található, személyes hangvételű
írások, visszaemlékezések is hozzájárulnak. Az írások sokféleségének köszönhetően
a kötet „oldottabb” hangvételű, ami reményeink szerint elősegítheti azt is, hogy ne csak a szűkebb szakma, hanem a szélesebb olvasóközönség érdeklődését is felkeltse.

Köszönettel tartozunk a szerzőknek, akik a 2007. november 5–6-án a Budapest Történeti Múzeumban megrendezett konferencián elhangzott előadásaikat – a hazai szokásokhoz képest – rövid idő alatt átdolgozták és rendelkezésünkre bocsátották. Köszönet illeti a Budapest Történeti Múzeumot és az 1956-os Intézet Közalapítványt, hiszen nagyvonalú anyagi támogatásuk tette lehetővé e kötet megjelentetését. S végül, de nem utolsó sorban ugyancsak köszönet illeti az Argumentum Kiadó munkatársait, akik lelkiismeretesen látták el feladataikat a kézirat gondozásától a kötet megjelenéséig.
Budapest, 2008. június 23.
a Szerkesztők


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2009. november 6. péntek

Keresés a honlapon