___Valuch Tibor: Metszetek.___Vissza
Valuch Tibor:
Metszetek
Válogatott tanulmányok
  Argumentum–1956-os Intézet, Budapest, 2006


Ismertető

Az itt egybegyűjtött írások az elmúlt két évtized során keletkeztek. Amit az olvasó a kezében tart, az egyfajta keresztmetszetet nyújt arról, hogy az elmúlt évek során milyen témák és kérdéskörök foglalkoztattak. A történelemben az egyes emberek, társadalmi csoportok sorsa, élete, a gondolkodásmódok sokfélesége, átalakulása, a mindennapokat meghatározó tényezők változása érdekel(t), egészen pontosan az, hogy ki, mikor, mit és miért cselekedett úgy, ahogyan éppen tette. A dolgok hátterét, társadalmi megjelenési formáit és működési mechanizmusait próbáltam meg értelmezni, elemezni különböző megközelítésekben és lehetőség szerint megértő módban.

Kíváncsi ember vagyok. A jelenkori társadalom- és művelődéstörténetet nem azért választottam kutatásaim tárgyául, mert az rengeteg felfedezésre váró területet kínál(t), hanem azért, mert szeretném megérteni azt a világot, amiben születtem, s már ami elmúlt ugyan, de számos vonatkozásban befolyásolja napjaink történéseit. Az általam megfogalmazottak magától értetődően az egykori társadalmi–történeti folyamatoknak az egyik lehetséges olvasatát jelentik, de ha írásaimmal sikerül(t) hozzájárulni, ahhoz, hogy a közelmúlt magyar történelméről kialakulóban levő kép árnyaltabbá váljon, és érdemi viták bontakozzanak ki, akkor az elmúlt évtizedek munkája talán nem volt hiábavaló. Ítélje meg az olvasó, sikerült-e többé–kevésbé helytálló válaszokat találnom!

Tartalom

I. Arcok és eszmék

Demokratának lenni...” – Jegyzetek Bibó István szellemi portréjához

Radikalizmus és demokrácia vonzásában (Csécsy Imre 1893–1961)

Időszerű-e a liberális szocializmus? – Jászi Oszkár könyvéről

Irodalom és politika határán – Jegyzetek Kovács Imréről

Az irodalom polgára –Vázlat Schöpflin Aladárról

„Magyarság, emberség, szabadság” – Jegyzetek Szabó Zoltánról

„Eretnekségek” magyarázója – Jegyzetek Vámbéry Rusztemről

 

II. 1956 és ami utána következik

„A forradalom alatt nem halt meg és nem sebesült meg senki” – Válság és stabilizáció Homokmégyen 1956–57-ben

A lehetséges út – a debreceni munkástanácsok 1956-ban

Egy konfliktus és következményei – 56-osok életútelemzésének kérdései

A megtorlás természetrajza – Hajdú–Bihar megye 1956–57 fordulóján

Agrárkérdések és a magyar falu 1956–1957-ben

 

III. Emberek és mindennapok

Volt-e szocialista társadalom Magyarországon?

Magánkisiparosok Magyarországon a második világháborút követő évtizedekben

A „gulyáskommunizmus”

„Községünkben nagy előrehaladást értünk a szocializmus építése terén” A történeti parasztság és az életmód változásai Magyarországon a hatvanas években

A bőséges ínségtől az ínséges bőségig – a fogyasztás változásai Magyarországon az 1956 utáni évtizedekben

„A közellátás helyzete az utóbbi időben romlott.” Az élelmiszerellátás és a táplálkozás néhány jellegzetessége Magyarországon az 1950-es években


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon