Búvópatakok – Mélyfúrások. Évkönyv XX. 2014

A kutatást és a kötet megjelenését támogatta az Open Society Foundations (New York).

Rainer M. János
Szerkesztői előszó

ESZMÉK ÉS ÉRTÉKEK
Schweitzer András
Tengelytörés
A jobb- és baloldal fogalmi problémáihoz

Tabajdi Gábor
Kádár János és a „jobboldal”

Molnár János
A szamizdat Demokrata és köre
Antikommunista sajtószabadság-harcosok a nyolcvanas években

CSOPORTOK ÉS EGYÉNEK
Lénárt András
Tömeggyilkosok civilben
A fegyveres pártszolgálatosok élete

Rainer M. János
Századosok
Adalékok a középosztály második világháború utáni státusvesztésének történetéhez

Ungváry Krisztián
A nyilas hatalmi elit sorsa 1945 után

Szegő Iván
Jobbról balra – vagy mégsem?
Csikós-Nagy Béla (1915–2005), az átmenet örök opportunistája

A MÚLT MINT IDENTITÁS
Turbucz Dávid
A jobboldali radikálisok Horthy-képe a rendszerváltozás után

Sárközy Réka
Bűn és számonkérés – a Biszku-film