AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUM ÉLETÚTINTERJÚINAK ANNOTÁLT JEGYZÉKE

AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUM ÉLETÚTINTERJÚINAK
ANNOTÁLT JEGYZÉKE

Az életútinterjúk annotált jegyzékét az interjúalanyok nevének ABC sorrendjében közöljük.
Feltüntetjük az interjúalany nevét, születési (halálozási), évét, foglalkozását és életútjának főbb állomásait az interjúkészítés időpontjáig, a tematikus, egy eseményre, tényre koncentráló, nem teljes életútinterjúknál pedig azt a kutatási területet, amelyre az interjú irányul. A település nevét csak a nem Budapesten élő, tevékenykedő interjúalanyoknál jelezzük. Az 1956-os forradalom résztvevőinél feltüntetjük az interjúalany tevékenységét, annak helyszínét, az esetleges letartóztatást, illetve internálást, valamint a szabadságvesztés időtartamát. A forradalommal kapcsolatos tevékenységük miatt Magyarországon elítélteknél a szabadulás évét csak azoknál adjuk meg, akik nem a részleges (1959, 1960) vagy nem az általános amnesztiával (1963) szabadultak. Az utolsó sorban közöljük az interjú nyilvánosságának szintjét, nyilvántartási számát, készítésének évét, terjedelmét (ív és melléklet), valamint az interjúkészítő nevét.
Abban az esetben, ha az interjú tematikus, *-gal;
ha az interjú töredék, valamilyen okból megszakadt, [T]-vel;
ha az interjú Az ötvenhatosok második nemzedéke kutatás keretében készült, [GY]-vel;

ha az interjú a Másik Magyarország kutatás keretében készült, [MM]-mel jelöljük.
Az interjúk nyilvánossági szintje a következő módon értelmezendő:
nyilvános=szabadon kutatható és idézhető a forrás megjelölésével;
kutatható=szabadon kutatható, de az idézéshez az interjúalany és az interjúkészítő engedélye szükséges;
zárt=mind a kutatáshoz, mind az idézéshez az interjúalany és az interjúkészítő engedélye szükséges.