Az 1956-os Intézet - Oral History Archívum 2016. évi beszámolója

Az  1956-os Intézet - OHA létszáma 2016. december 31-én 12 fő.(2016. augusztus 31-ig dr. Keller Márkus kétéves Humboldt-ösztöndíjon Berlinben tartózkodott (fizetés nélküli szabadságon), helyettesítését addig Szegő Iván Miklós látta el, aki 2016. szeptember 1-től határozott idejű (egy éves) szerződéssel az osztály tudományos munkatársa.)

Tudományos kutatások
Minősített kutatóink száma:
MTA Doktora: 2
Doktor (PhD, DLA): 4
Doktorandusz (PhD): 2 (abszolutóriummal, várható védés mindkét esetben 2017)

1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány
* Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban –Honlapunkon válogatást tettünk közzé az Intézetben készült 1991-2016 között készült, nyomtatásban már nem hozzáférhető 1956-os tárgyú tanulmányokból (50 tanulmány) lásd itt: http://www.rev.hu/hu/digitalistanulmany_60, továbbá hozzáférhetővé tettük tizenöt korábban kiadott, már régen nem kapható könyvünket, lásd http://87.229.104.110/hu/konyveink_hatvanadikra. Felelős vezető és a kötet szerkesztője: Rainer M. János. Résztvevő Topits Judit.
* A www.rev.hu honlapon folytattuk a Hungary and Eastern Europe – Sixty Years Ago (1955-56) tartalomszolgáltatást. Résztvevő: Topits Judit, Lénárt András. A tartalomszolgáltatásból az év folyamán összesen 21 db készült.
* Munkások, 1956 címmel a forradalomban való munkásrészvételről szóló kutatást folytattunk, résztvevők: Szegő Iván Miklós, Somlai Katalin, Rainer M. János. További résztvevők voltak az Eszterházy Károly Egyetem doktorandusz hallgatói, Valuch Tibor (EKE), Bartha Eszter (ELTE), Kiss András (MNL OL) és Varga László (1949-2016). Az eredményeket konferencián tettük közzé, a kézirat elkészült, a megjelentetésre az 1956-os Intézet Alapítvány pályázott, sikeresen (Évkönyv 2016/17).
* Az osztály valamennyi munkatársa részt vett az "1956. A magyar október" c. 144 oldalas BBC History különszám szerkesztésében és megírásában, megjelent 2016 szeptemberében a Kossuth Kiadó és az OSZK együttműködésében.

A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány
* A magyar 20. század magántörténelmét bemutató honlap (www.visszaemlekezesek.hu) illetve mobil applikáció további fejlesztése. Résztvevők voltak Somlai Katalin, Topits Judit és Kőrösi Zsuzsanna. A fejlesztés folyamatosan zajlott.
* A www.nekosz.hu honlapok fejlesztése, összeállítása, szerkesztése és feltöltése, résztvevők Somlai Katalin, Kőrösi Zsuzsanna, Topits Judit és Sárközy Réka.

Egyéni kutatási projektek
* Eörsi László – A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban (Kőbánya, Csepel), mindkét kézirat elkészült és megjelent. Eörsi Lászlónak ezen kívül további három önálló kötete jelent meg (Zugló 1956-ban, Az Erzsébetvárosi felkelők, A Tóth- és Mansfeld-ügy)
* Keller Márkus – Kutatási témájában (Lakáskérdés és lakásválság az ötvenes években Magyarországon és Németországban) egy tanulmánya megjelent, valamint elkészült monográfiájának kézirata.
* Kőrösi Zsuzsanna – 1945 az OHA visszaemlékezéseiben című kutatása és tanulmány írása folyamatban van.
* Lénárt András – Azok a hatvanas évek! Zsidók, nyilasok, holokauszt a magyar nyilvánosságban – kutatása folyamatban, 2 tanulmánya jelent meg a témában.
* Rainer M. János – Volt középosztály és szovjet típusú rendszer (katonatisztek) – kutatás és tanulmány írása folyamatban volt, 1 fejezet (A beilleszkedés narratívái) elkészült, két további megjelenés előtt áll. Megjelent a „Nagy Imre” c. monográfia (a 2002-ben megjelent kötet jelentősen bővített és javított kiadása.
* Sárközy Réka – Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 – c. könyvének kézirata kiadásra előkészített, lektorált állapotban került
* Somlai Katalin – Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertációja 60 %-ban elkészült.
* Szegő Iván Miklós - doktori (PhD) disszertációja 90 %-ban elkészült.
* Tabajdi Gábor – Kereszténydemokraták a Kádár-korszakban című kutatása folyamatban van, három önálló tanulmány megjelent. Megjelent a „Budapest a szabadság napjaiban – 1956”című önálló könyve.
* Ungváry Krisztián – A hírszerzés és kémelhárítás Magyarországon 1945-1990; Nyilas elitek sorsa 1945 után c. kutatása folyamatban van. Megjelent „A Horthy-rendszer antiszemitizmusának mérlege” c. monográfia bővített és javított kiadása.

Egyéni írásos publikációk száma: 94 (ebből önálló kötet 10 – Eörsi László 5, Rainer M. János 2, Ungváry Krisztián és Tabajdi Gábor 1-1, 1 kötet pedig kollektív munka)
Tudományos konferencia előadások száma 51, ebből idegen nyelvű, illetve külföldi 16.
Oktatói (felsőoktatási) tevékenység: 2 fő
* Rainer M. János (EKE)
* Sárközy Réka (PPKE)

  2016. évben megjelent intézményi kiadványok
* Eörsi László: A csepeli fegyveres ellenállás, 1956. Bp., Kronosz– Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–1956-os Intézet, 2016.
* Eörsi László: Kőbánya 1956 (Fegyveres ellenállás a X. kerületben). Bp., 1956-os Intézet Alapítvány, 2016.
* www.rev.hu honlap, szerk. Topits Judit
* www.visszaemlekezesek.hu, főszerk. Somlai Katalin
* 50 tanulmány és 15 korábbi digitalizált intézeti kiadvány a www.rev.hu elektronikus könyvtárában

Fontosabb konferenciák, szimpozionok
* Közreműködtünk az 1956 és a szocializmus – válság és újragondolás  c. konferencia szervezésében, amely 2016. szept. 8-10-én zajlott le Egerben, mintegy 250-300 fő részvételével. Az Intézetből a konferencián részt vett és előadást tartott (illetve elnökölt és felkért hozzászóló volt) Eörsi László, Kőrösi Zsuzsanna, Lénárt András, Rainer M. János, Sárközy Réka, Somlai Katalin, Szegő Iván Miklós, Tabajdi Gábor. Topits Judit a szervező bizottság titkára feladatát látta el. Ebből a Munkások ’56 panelben szerepelt Rainer M. János, Somlai Katalin, Szegő Iván Miklós.
* Sárközy Réka, Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián előadást tartott az OSZK 2016. évi „Értelmezés, interpretáció, fordítás” c. konferenciáján

Gyűjteményfejlesztés
* Az OHA gyűjteménye 4 interjúval gyarapodott – az elmaradás oka az 1956-os évforduló rendkívüli terhelése, továbbá az interjúkészítést, - leíratást stb. eddig finanszírozó 1956-os Intézet Alapítvány forráshiánya.

Állományvédelem
* Az OHA gyűjtemény 114 interjújának szöveg- és hangdigitalizálása (992 kazettaoldal) készült el. Résztvevő: Topits Judit.

Tájékoztatás, szakértői munka
* Az OHA üzemeltetésében Somlai Katalin, Kőrösi Zsuzsanna és Lénárt András vett részt. A rendkívüli igények (az 1956-os évforduló) miatt az archívum heti öt napon keresztül állt a kutatók rendelkezésére. Az OHA gyűjteményében 92 fő kutató 175 interjút kért ki. A szakkönyvtárban 44 fő 315 kötetet illetve kézirattári egységet kutatott.
* A Nemzeti Örökség Intézete által létrehozott Látogatóközpont a budapesti Új köztemető 298-301. parcellájában projekt számára szakértői munkát végzett Rainer M. János (tud. bizottság tagja), Topits Judit (képválogatás), Sárközy Réka (dokumentumfilm-válogatás), Kőrösi Zsuzsanna (oral history interjúválogatás)
* A fogadott külföldi szakértők száma 27 fő volt. Konzultáns: Rainer M. János, Somlai Katalin, Sárközy Réka, Ungváry Krisztián, Lénárt András
* Az osztály munkatársai mintegy 25 kisebb nagyobb kiállításhoz nyújtottak szakértői segítséget, elsősorban Sárközy Réka (Tatabányai Múzeum, A Magyar Írószövetség az emlékévhez kapcsolódó kiállítása, DUE- Bécsi Magyar Nagykövetség kiállítása, Monori Vigadó Kulturális Civil Egyesület kiállítása, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza kiállítása, Nagykovácsi Civil Egyesület lengyel-magyar 1956 c. kiállítása, Eleven Emlékmű csoport, Terror Háza „Szabadságért és Függetlenségért” c. kültéri kiállítás és katalógusa, Hadtörténeti Intézet kiállítása, Országgyűlési Múzeum, Budafoki Szomszédok piaca Szabadtéri kiállítása, Pesti Srácok Emlékpark, Budapest VII. kerületi Önkormányzat kiállítása, Budapest VIII. kerületi önkormányzat Kiállítása)

Pályázatok
* OSZK 2016-os emlékévi pályázataiban való részvétel. „1956 – a magyar október” c. szerkesztett kötet (bookazine, Kossuth Kiadóval közösen)

Egyéb
* Az osztály munkatársai 30, az 1956-os forradalom 60. évfordulójára szervezett különféle emlékező rendezvényen működtek közre előadóként, közreműködőként.

Budapest, 2017. január                                                                             Rainer M. János ov.
 
Mellékletek:

1. sz. melléklet. – Az 1956-os Intézet munkatársainak 2016. évi publikációi
(egyes esetekben a késedelmes megjelenés miatt a dátum előző évi – minden esetben csak a ténylegesen 2016-ben megjelent munkákat tüntettük fel!)

2. sz. melléklet. – Az  1956-os Intézet munkatársainak 2016. évi tudományos konferenciaszereplései és előadásai 2016-ban