___Rainer M. János: Ötvenhat után___Vissza
ÖTVENHAT UTÁN
tanulmányok

 

Recenziók a könyvről

TARTALOMBevezetés

 

Egy rendszer születése

A történelemmé vált Kádár-korszak

Egy látogatás anatómiája. Hosszú menetelés a csúcsra. Kádár János 1954–58-ban

Hruscsov Budapesten, 1958. április

„Helyezkedés” a csúcson, avagy Kádár János néhány boldog éve, 1958-1962

Ki van ellenünk? Kis magyar katonai puccskísérlet, 1961

 

Emigrációban

Kémeink az Oxford Streeten. Esettanulmányok a magyar hírszerzés történetéből 1957-1967

Nyugatról, visszatekintve. Az Irodalmi Ujság és Magyarország 1957–1973

Egy (politikai) hazatérés viszontagságai. K. P. és a Magyar Füzetek

 

Végelgyengülés

A Kádár-rendszer válsága

Egy kapcsolat vége. Gorbacsov és a magyar vezetők 1985–89

A rendszerváltás és ötvenhat

 

Az ötvenhatos emlékezeti pont

A múlt feldolgozása és az “ötvenhatos hagyomány”

Múltunk kritikus kérdései – 1956

Másnap. Az intézményesült emlékezés – 1989–1992

 

Hivatkozott irodalom

A kötetben megjelent írások eredeti megjelenési helye

Rövidítések

Névmutató

 

 

A kötetben megjelent írások eredeti megjelenési helye

A történelemmé vált Kádár-korszak. In Hegedűs B. András, Kende Péter és mások (szerk.): Évkönyv IV. 1995. Budapest, 1995, 1956-os Intézet, 27–37. o.

Hosszú menetelés a csúcsra. Kádár János 1954–58-ban. Rubicon. 2000. 7–8. sz. 36–41. o. Újabb közlése in Rácz Árpád (szerk.): Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Budapest, Rubicon–Aquila, 2001. 62–67. o.

Hruscsov Budapesten, 1958. április. Egy látogatás anatómiája. Budapesti Negyed, 1994. 2. sz. 159–190. o.

„Helyezkedés” a csúcson, avagy Kádár János néhány boldog éve, 1958–1962. Rubicon, 2001. 3. sz. 36–42. o. Újabb közlése in Rácz Árpád (szerk.): Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Budapest, Rubicon–Aquila, 2001. 71-77. o.

Ki van ellenünk? Kis magyar katonai puccskísérlet, 1961. In Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és mások (szerk.): Évkönyv VIII. 2000. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1956-os Intézet, 2000. 40–57. o.

Kémeink az Oxford Streeten. Esettanulmányok a magyar hírszerzés történetéből 1957–1967. In Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János és mások (szerk.): Évkönyv IX. 2001. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2001, 1956-os Intézet, 69–86. o.

Nyugatról, visszatekintve. Az Irodalmi Ujság és Magyarország 1957–1973. In Bak János, Hegedüs B. András és mások (szerk.): Évkönyv, 1994, Budapest, 1994, 1956-os Intézet, 95–106. o.

Egy (politikai) hazatérés viszontagságai. K. P. és a Magyar Füzetek. Világosság, 1998. 2. sz. 26–35. o.

A Kádár-rendszer válsága. Rubicon, 1998. 1. sz. 34-39. pp.

Egy kapcsolat vége. Gorbacsov és a magyar vezetők 1985-89. In Baráth Magdolna – Rainer M. János (szerk.): Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. Dokumentumok az egykori SZKP és MSZMP archívumaiból, 1985–1991. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 15-33. o.

A rendszerváltás és ötvenhat. In Bozóki András (szerk.): A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. 7. köt. Alkotmányos forradalom. Tanulmányok. Budapest, 2000, Új Mandátum, 651–658. o.

A múlt feldolgozása és az „ötvenhatos hagyomány”. Világosság, 1999. 3. sz. 61–65. o.

Múltunk kritikus kérdései – 1956. Élet és Irodalom, 2000. jún. 16. 9–10. o.

Másnap. Az intézményesült emlékezés – 1989–1992. Egy része in Standeisky Éva – Rainer M. János (szerk.): Évkönyv X. 2002. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet, 251–257. o. Más része in András Bozóki (ed.), The Roundtable Talks of 1989. The Genesis of Hungarian Democracy. Budapest, 2002, CEU Press, 211–222. o.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 29. péntek

Keresés a honlapon