___Rainer M. János: Jelentések hálójában – Antall József és az állambiztonság emberei 1957–1989___Vissza

Ungváry Rudolf bevezetője
Recenziók, interjúk, tudósítások

Bevezetés   

A SZERVEZET - ANTALL JÓZSEF ELLEN  
Előtörténetek         
Ötvenes évek
1956
Kihallgatószoba
Bizalmas nyomozás ifjabb Antall József ellen

HÁLÓZATI EMBEREK
Szövet
Kapcsolati háló(zat)
Képviselőtársak
Másodvonalbeliek
...és a többiek
Tanítványok
A kolléga
A jó barát
Rendőrnyomozók

ANTALL JÓZSEF A (KÁDÁR-)RENDSZERBEN
Osztályterem a fronton
Víz alá nyomva, alámerülve
Párhuzamos egzisztenciák
Jellemzések - kívülről, belülről
Életjelek
Homályban
Következtetések

Hivatkozások
Rövidítések
Névmutató

Részlet a könyv bevezetéséből
[...] E könyv alapanyagát túlnyomórészt írott szövegek alkotják. Néhány ember élettörténetére épül, de nem életrajzok sorozata. Ezeket az embereket egy intézmény, az 1956 és 1989 között Magyarországon, a Kádár-korszakban működő állambiztonsági szolgálat sajátos kapcsolatba hozta egymással. Egyesek az intézmény megbízásából jelentések formájában szövegeket írtak másokról (itt legtöbbnyire egyetlen személyről, ifjabb Antall Józsefről készült jelentéseket használok), amelyeket az intézmény emberei különféle módon értékeltek, feldolgoztak, funkcionális rend(ek)be foglaltak, megőriztek vagy éppen megsemmisítettek. A szövegek születésének alapvető motívuma az volt, hogy az intézmény tudni akarta, miként vélekednek a megfigyeltek életük legtágabb körű rendszeréről: a politikai rendszerről, amelyben éltek. A felügyelet alrendszere termelte ezeket a dokumentumokat, azért, hogy szükség esetén a korlátozás és büntetés alrendszereit vethesse be azok ellen, akik valamilyen formában szemben állnak a politikai rendszer elveivel és gyakorlatával. A szövegek évtizedeken át keletkeztek, hol sűrűbben, hol ritkábban. Az idők során változtak a megrendelők intenciói, a jelentések szerzői, változott a rögzített adatok jellege, tartalma. Szereplőink leginkább ebben a térben jelennek meg. Történeteik - reményeim szerint - adalékokat szolgáltatnak egy korszak patológiájához.

A kötet tartalmát - időbeli határain és sajátos forrásain túl - három fő szereplője határozza meg: a szövegeket keletkeztető intézmény, a szövegeket író intézményi személyek, végül az a személy, akiről a jelentések szólnak, és akit a jelentések ily módon konstruálnak. Emiatt szól a bevezető a forrásokról, a szövegek használatáról és az így megfogalmazható kérdésekről. Ezt követi az első rész, amely az állambiztonsági szervezet Antall Józseffel kapcsolatos törekvéseit és azok megvalósítását ismerteti. A második rész főszereplői az ebben különféle időtartamra különféle szerepeket vállaló személyek, akiket hálózati embereknek nevezünk. A harmadik rész Antall Józsefről és a Kádár-rendszerről szól - a hálózati emberek leírásai alapján. [...]

A kiadvány letöltése (7.44 MB)


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. október 8. péntek

Keresés a honlapon