___Mérlegen a XX. századi magyar történelem___Vissza
  Mérlegen a XX. századi magyar történelem - értelmezések és értékelések
Szerkesztő: Püski Levente és Valuch Tibor

Tartalom

Kosáry Domokos: Köszöntő

I. Magyarország története a századelőtől a második világháborúig
Romsics Ignác: Magyar történeti problémák 1900-1945
Pritz Pál: Mozgástér és kényszerpálya – a magyar külpolitika a század első felében
Pogány Ágnes: Kormányzati gazdaságpolitika a Két világháború közötti Magyarországon
Gyáni Gábor: Érvek a kettős struktúra elmélete ellen
Kósa László: Vallások, egyházak és a vallásosság
Széchenyi Ágnes: Törésvonalak a magyar kultúrában a XX. század első felében
Hubai László: Választások és politikai struktúra a Horthy-korszakban
Gergely Jenő: Meghatározó politikai személyiségek a két háború között
Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban

II. A magyar történelem a II. világháború végétől a szocialista rendszer bukásáig
Rainer M. János: Magyarország a Szovjetunió árnyékában
Fülöp Mihály: Volt-e önálló magyar külpolitika 1945 után?
Kende Péter: Mi történt a magyar társadalommal 1956 után?
Földes György: A Kádár-korszak jellegzetességei
Szakadát István: A nómenklatúra változásának sajátosságai
Standeisky Éva: Kultúra-politika-értelmiség
Balogh Margit: A Kádár-korszak egyházpolitikája
Gyarmati György: Az erőszakszervezetek működése
M. Kiss Sándor: Az erőszak szerepe a politikában 1945 után

III. Magyarország a rendszerváltozást követő évtizedben
Kovách Imre: Szempontok a posztszocialista átmenet jellegzetességeinek és következményeinek az elemzéséhez Magyarországon
Pataki Zsolt Gábor: Változások a magyar külpolitikában 1989 után
Pete Péter: A magyar gazdaság átalakulása a rendszerváltozás után
Tóth Pál Péter: A népesedési kérdések és társadalmi következményei a jelenben és a közeljövőben
Szalai Erzsébet: Kettős gazdaság – kettős társadalom
Tomka Miklós: Egyházak Magyarországon a kilencvenes években

Kiadó: A Debreceni Egyetem BTK Törénelmi Intézete és az 1956-os Intézet
Várható terjedelem: 545 oldal

recenzió

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon