Márkus Keller PhD.

I was born on September 4, 1974 in Leipzig and completed my school education in 1993 at the Piarist Gymnasium (high school) in Kecskemét. I began my higher education in 1994, in the Arts Faculty and the Sociology Institute of Loránd Eötvös University, Budapest (ELTE), reading history, sociology and psychology. I received history and sociology degrees in 2000 and 2001 respectively. In the autumn of 2000, I began five semesters at the DAAD Catholic University of Eichstätt. I continued my studies under the EU Erasmus Programme in the Institute of European Ethnology at Humboldt University in Berlin and at Eichstätt. Since the autumn of 2001 I have been a scholarship student on the Economic and Social History Doctorate Programme in the Arts Faculty at ELTE.

Scholarship from autumn 2001 on the Doctoral Programme for Economic and Social History, Humanities Faculty, Loránd Eötvös University, Budapest, teaching on the same programme since 2004, while working since autumn 2002 at the Oral History Archive of the 1956 Institute.

Doctoral scholarship in 2004–7 at the Berlin College for Comparative History of Europe (www.fu-berlin.de/bkvge).
Defended doctoral dissertation summa cum laude at Loránd Eötvös University, Budapest, in 2009.

During my university years, I was a member of Szent Ignác Szakkollégium (residential college), secretary of the Students’ Committee, and senior, then studies director there. My research field is Hungarian and German social history of the 19th and 20th centuries, especially the development of secondary-school teaching as a profession.

Publications

Book:

A tanárok helye. A középiskolai tanárok professzionalizációja porosz–magyar összehasonlításban a 19. század második felében (The teacher’s place. Professionalization of middle-school teachers in a comparative Prussian/Hungarian study of the second half of the 19th century). Budapest: L’Harmattan/1956-os Intézet, 2010, 288 pp.

As editor:

Közép-Európa összehasonlító perspektívában (Central Europe in a comparative light). Korall, September 2007, 28-9.

A forradalom emlékezete Személyes történelem (Recollection of the Revolution Personal history) Compiled on the basis of interviews in the Oral History Archive by Adrienne Molnár, Zsuzsanna Kőrösi and Márkus Keller, Book and cover designed by István Molnár Iscsu
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 395 pp.

Psyche und Clio, Korall, 21-22., 2005. November, 350 o.

Szemközt a történelemmel, Budapest, Századvég - Szent Ignác Szakkollégium, 2003. S. 247

Egyházak Korok Világképek, (Terdik Szilveszterrel közösen), Budapest, Szent Ignác Kollégium, 2001. 285 o.

With Szilveszter Terdik: Egyházak Korok Világképek (Churches, periods, world views). Budapest: Szent Ignác Kollégium, 2001. 285 pp.

Studies and reviews:

Modernität im Osten? Die Errichtung der Óbudaer Versuchswohnsiedlung in Ungarn. Theoretische Ansätze und ihre Probleme. In: Europäische Großstädte zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Ende des Kalten Krieges (1945-1989). Prague: Archiv der Hauptstadt Prag, Documenta Pragensia, forthcoming (2010).

Diktatúra, professzionalizáció és emlékezés. Az építészek esete a Kádár-rendszerrel (Dictatorship, professionalization and memory. The case of architects under the Kádár system). In: Évkönyv XVI, pp. 115-140.

Kompország nyugatra indul (The back-and-forth country starts west). Review of György Litván: Sorstársak és kortársak (Fellows and contemporaries). Kommentár 2009:5, 122-5.

Rückständigkeit oder eigene Moderne? Lehrer höheren Schulen im 19. Jahrhundert in Preussen und Ungarn in Vergleich. In: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der deutschen im östlichen Europa-2007, Band 15. Munich, 2008, 264-70.

Tanárok, egyesületek, államok. A középiskolai tanárság professzionalizációjának kezdete magyar-porosz összehasonlításban (Teachers, associations, states. The beginnings of the professionalization of middle-school teaching. A Hungarian-Prussian comparison). Korall, September 2007, 28-9:59-87.

Ki vagyok én, mi is az én nevem? (Who am I, what's my name in fact?) Denis Sdvižkov: Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichende Geschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg. Korall, September 2007, 28-9:247-52.

Übersetzungsprobleme. Die Arbeiterräte in den wissenschaftlichen Diskursen. In: Der Ungarnaufstand. Edited by Péter Kende and Eiske Wolgast. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007, 29-39.

Hoffnung und Ignoranz. Die ungarischen Arbeiterräte in den wissenschaftlichen Diskursen. Deutschland Archiv 2006/6:1048-52.

Review of Rainer, János M., Judit M. Topits and Ulrich Mähler, eds, Vademecum-Jelenkortörténet Magyarország/Vademecum-Contemporary History Hungary. Deutschland Archiv 2006:5.

„... mentől előbb s mentől nagyobb súlylyal bírjunk mi magunk” A Középtanodai Tanáregylet megalakulása és első évei ("May we prosper as soon and as much as possible." Foundation and early years of the Middle-School Teachers' Society). In: Kövér, György, ed., Zsombékok. Középosztály és iskoláztatás (Tussocks. Middle class and schooling). Budapest: Századvég, 2006, pp. 643–67.

A megértés lehetősége-az összehasonlító történetírás hasznáról (The chance of understanding-on the usefulness of comparative historiography). Aetas 2005:4, pp. 102-12.

Bódy Zsombor: Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete 1890–1938, (Birth of a social class. The social history of clerks, 1890–1938, review). Buksz, 2005 summer, 177–80.

Miről írhat egy történész mint történész? Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás (What can a historian write as such? Ignác Romsics: Once there was a change of system, review). In: Évkönyv 2004. Budapest: 1956-os Intézet, 318–23.

Új polgárok, régi értékek (A piarista rend rekrutációja a 18. század végétől a 20. század közepéig) (New citizens, old values. Piarist recruitment from the end of the 18th to the mid-20th century). Aetas 2004:1, 144–58.

Utak és Emlékezetek (Routes and memories). In: Évkönyv 2003. Budapest: 1956-os Intézet, 164–81.

Für Lajos: A berceli zenebona és a mikrotörténelem, 1784 (The Bercel rumpus and micro-history, review). Aetas 2003:2, 175–6.

Debrecentől Berlinig interjú Niedermüller Péterrel (From Debrecen to Berlin. Interview with Péter Niedermüller). Korall 2002:10, 5–19.

Gondolatok a Makkai-kutatásról... (Thoughts on Makkai research). Protestáns Szemle 2002:2, 118–120.

Harmut Kaelble: Der historische Vergleich. Eine Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert (review). Korall 2002:9, 249–51.

Két elitközépiskola a Horthy korban (Two elite schools in the Horthy period). Korall 2001:3–4, 188–203.

A gyár és a munkás (Factory and worker). In: Évkönyv 2000. Budapest: 1956-os Intézet, 274–86.

„Úristen még sötétebb lesz...!” Egy középiskolai tanár élete a második világháború után (‘God, it’ll be darker yet!’ Life of a secondary-school teacher after WW2). In: Évkönyv 1999 (Yearbook 1999). Budapest: 1956-os Intézet, 197–204.